МОНІТОРИНГ РІВНЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ

Автор(и)

  • Олена ТРОФИМЕНКО
  • Юлія ПРОКОП
  • Наталія ЛОГІНОВА
  • Олександр ЗАДЕРЕЙКО

Ключові слова:

кибербезопасность, кибератака, киберинциденты, киберугро¬зы, информационная безопасность, стратегия кибербезопасности

Анотація

Работа посвящена мониторингу уровня кибербезопасности Украины в мировых рейтингах. Внимание авторов было сосредоточено на анализе основных проблем построения нацио­нальной системы киберзащиты с учётом международного опыта. По мнению авторов, обеспечение кибербезопасности стра­ны возможно только при комплексном и непрерывном применении организацион­но-правовых и технических методов защиты не только на национальном, но и на международном уровне. Международное сотрудничество позволит обеспечить над­лежащий уровень кибербезопасности и защитить информационные инфраструкту­ры в современных условиях развития информационного общества.

 

Посилання

Піскорська Г. А. Сучасні виклики і загрози в кіберпросторі: формування механізму міжнародної інформаційної безпеки / Г. А. Піскорська, Н. Л. Яковенко // Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». – 2018. – № 18–19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals. iir. kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3389.

Діордіца І. Поняття і зміст кіберзагроз на сучасному етапі / І. Діордіца // Адміністративне право і процес. – 2017. – № 4. – С. 99–107.

Трофименко О. Г. Моніторинг ста¬ну кібербезпеки в Україні / О. Г. Трофименко // Правове життя сучасної України : матер. міжнар. наук.-практ. конф. : у 2 т. – Т. 1. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Т. 1. – С. 642–646.

Трофименко О. Г. Законодавча база забезпечення кібербезпеки держави / О. Г. Трофименко // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : матер. II Всеукр. наук.-практ. конф. (17 листопада 2017 р.). – Одеса : ОДУВС. – С. 55–56.

Українські спеціалісти з кібербезпеки змогли заблокувати близько 400 кібератак у 2018 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www. ukrinform.ua/rubric-technology/2638599-v-ukraini-torik-zablokuvali-majze-cotiri-sotni-kiberatak.html.

Трофименко О. Г. Щодо правового потенціалу безпечного функціонування кіберпростору / О. Г. Трофименко, Я. В. Дубовой // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : матер. III Всеукр. наук.-практ. конф. (30 листопада 2018 р.). – Одеса: ОДУВС. – С. 5–7.

National Strategies [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www. itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/ cybersecurity-national-strategies.aspx.

Трофименко О. Г. Еволюція поглядів на інформаційні війни в епоху інформаційного суспільства / О. Г. Трофимен¬ко, Я. В. Дубовой // Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання. – 2017. – № 1. – C. 189–192 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.pap.in.ua/1_2017/58.pdf.

Global Cybersecurity Index (GCI) 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.itu.int/en/ITU-D/ Cybersecurity/Documents/draft-18-00706_Global-Cybersecurity-Index-EV5_print_2.pdf.

National Cyber Security Index (NCSI) 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ncsi.ega.ee/ ncsi-index/.

Співробітництво Україна – ЄС – НАТО з протидії гібридним загрозам у кіберсфері / Центр глобалістики «Стратегія ХХІ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://geostrategy.org.ua/images/ kiber_UA_A5.pdf.

В рамках багатонаціональних навчань CWIX-2018 у польському місті Бидгощ відбувся День високоповажних гостей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/news/2018/ 06/27/v-ramkah-bagatonaczionalnih-navchan-cwix-2018-u-polskomu-misti-bidgoshh-vidbuvsya-den-visokopovazhnih-gostej/.

Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/83-2019-р.

Про «священну корову» української кібербезпеки: Наскільки дієва міжнародна кібердопомога? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:// www.ukrinform.ua/rubric-technology/ 2567808-pro-svasennu-korovu-ukrainskoi-kiberbezpeki-naskilki-dieva-miznarodna-kiberdopomoga.html.

Співробітництво Україна – ЄС – НАТО з протидії гібридним загрозам у кіберсфері. – Київ, 2019. – 28 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:// geostrategy.org.ua/ua/analitika/item/1565-cooperation-ukraine-nato.

Трофименко О. Г. Щодо правового потенціалу безпечного функціонування кіберпростору. / О. Г. Трофименко, Я. В. Дубовой // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матер. III Всеукр. наук.-практ. конф. (30 листопада 2018 р.). – Одеса : ОДУВС. – С. 5–7.

Впровадження європейської кібербезпеки: загальний огляд. / ISACA [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.isaca.org/Knowledффge-Center/Research/Documents/European-Cybersecurity-Implementation-Overview_res_Ukr_1215.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-01

Номер

Розділ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ, СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ