ПАРАДИГМАЛЬНІ РИСИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Ігор РИЖОВ

Ключові слова:

, терроризм, безопасность, антитеррористическая безопасность, предметная область антитеррористической безопасности, социально-информационная технология

Анотація

В статье рассмотрена проблема формирования информационной парадигмы антитеррористической безопасности в современном информационном обществе. Определяется, что особенности информационного общества тре­буют осуществления оптимальной антитеррористической политики и, в дополнение к борьбе с терроризмом, еще и постоянного мониторинга, последовательного снижения рисков и угроз террористического характера, подготовки гражданского населения к их наступлению и ликвидации последствий.

 

Посилання

Книга пам’яті полеглих за Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://memorybook.org.ua/indexfile/ statmonth.htm.

Рижов І. М. Базові концепти антитерористичної безпеки : монографія / І. М. Рижов ; Нац. акад. Служби безпеки України. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 327 с.

Кудінов С. С. Основи антитерористичної безпеки соціальних систем: монографія / С. С. Кудінов, І. М. Рижов, О. А. Івахненко. – К. : Кафедра, 2017. – 212 с.

Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні : аналіт. доповідь / [Резнікова О. О., Місюра А. О., Дрьомов С. В., Войтовський К. Є.] ; за заг. ред. О. О. Резнікової. – К. : НІСД, 2017. – 60 с.

Про боротьбу з тероризмом : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 25. – Ст. 180.

Про Концепцію боротьби з тероризмом : Указ Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/55/2019.

Рижов І. М. Концептуальні засади соціально-інформаціологічних технологій упередження кризових явищ соціального характеру (на прикладі моніторингу тероризму) [Електронний ресурс] / І. М. Рижов, В. І. Строгий // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2014. – № 3. – С. 219-228. Режим доступу : http://www.lvduvs.edu.ua/nauk/visnyky/nvsy/03_2014/14svipmt.pdf.

Вовканич С. Соціогуманістична стратегія інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку / С. Вовканич // Регіональна економіка. – 2004. – № 3. – С. 41–52.

Глобальна контртерористична стратегія Організації Об’єднаних Націй (Резолюція 60/288 Генеральної Асамблеї, додаток) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/ru/terrorism/ strategy-counter-terrorism.shtml.

Об’єднаний центр по запобіганню терористичних загроз / Terrorist Threat Integration Center (TTIC) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. encyclopedia.com/doc/1G2-3403300752.html.

Коломієць О. В. Інформаціологіч¬на модель національної безпеки [Електронний ресурс] / О. В. Коломієць // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Вип. 108(1). – С. 44–51. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_ 2012_108(1)__8.

Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості : аналіт. доп. / Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк. – К. : НІСД, 2010. – 64 с.

Рижов І. М. Стратегії боротьби з тероризмом в умовах урегулювання кризових ситуацій соціального характеру / І. М. Рижов // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 150–155.

Гребенюк М. В. Перспективи ін¬новаційного розвитку антитерористичних стратегій / М. В. Гребенюк, І. М. Рижов, С. П. Кузьмін // Вісник прокуратури. – 2016. – № 5 (179). – С. 19–28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-02

Номер

Розділ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ, СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ