ОСОБЛИВОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ

Автор(и)

  • Валентина ФОРНОЛЯК

Ключові слова:

Европейский Союз, антитеррористические организации, сотрудничество, противодействие, терроризм

Анотація

В статье рассмотрены особенности взаимодействия и направления деятельности антитеррористических организаций Европейского Союза по противодействию терроризму, определены перспективы такого сотрудничества на дальнейшее развитие отношений между ЕС и нашим государством.

 

Посилання

Интернет-справочник ЕС – IRU ЕС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.europol.europa.eu/about-europol/eu-internet-referal-unit-eu-iru.

Мукомела І. Кібернетичний тероризм – загроза національній безпеці XXI ст. / І. Мукомела // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. (30 вересня 2016 р.). – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 238–241.

Europols internet referral unit combat terrorist and violent extremist propaganda. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.europol.europa.eu/content/europol%

E2%80%99s-internet-referral-unit-combat-тerrorist-and-violent-extremist-propaganda.

Европейский центр киберпреступности [Електронний ресурс]. – Режим дос¬тупу : https://www.europol.europa.eu/about- europol/european-cybercrime-centre-ec3.

Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace : Joint communication to the European parliament, the Council, the European economic and social committee and the Committee of the regions : JOIN(2013) 1 final : Brussels, 07.02.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eeas. europa.eu/policies/eu-cyber-security/ cybsec_comm_en.pdf.

Рамкове рішення № 2005/222/ПВД Ради ЄС про атаки на інформаційні системи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 994_a82/card5?lang.

Terrorist Finance Tracking Program (TFTP) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://home.treasury.gov/policy-issues/terrorism-and-illicit-finance/terrorist-finance-tracking-program-tftp.

Боротьба з фінансуванням тероризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2745792-borotba-z-finansuvannam-terorizmuz-tri-roki-es-i-ssa-vidkrili-70-tisac-sprav.html.

Інформаційні системи Європолу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://pravo.studio/osnovyi-kriminalistiki/ informatsiyni-sistemi-evropolu-75838.html.

The European Unions’s Policies on Counter Terrorism [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.europarl. europa.eu/RegData/etudes/stud/2017/ 583124/ipol_stu(2017)583124_en.pdf.

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16.

Secure information exchange network application (SIENA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www. europol.europa.eu/activities-services/ services-support/information-exchange/ secure-information-exchange-network-application-siena.

Платформа для служителей закона ЕС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://threatpost.ru/europol-launches-sirius/23068

.

Сайт агентства Европол. URL [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.europol.europa.eu/newsroom/ news/europol-launches-sirius-platform-to-facilitate-online-investigations.

Council Decision 2005/681/JHA of 20 September 2005 establishing the European Police College (CEPOL) and repealing Decision 2000/820/JHA [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= celex:32005D0681.

Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про стратегічне співробітництво : Закон України від 05.10.2010 № 2576-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 6. – Ст. 48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-03

Номер

Розділ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ, СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ