ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Юрій БЕРЕЗДЕЦЬКИЙ
  • Максим ПАЛЬЧИК

Ключові слова:

information security, cybersecurity, cyber attacks, cyber incidents critical infrastructure, unlawful interference, information audit

Анотація

В статье исследованы проблемы правового регулирования и практики проверки готовности объектов критической инфраструктуры к кибератакам и киберинцидентам в иностранных юрисдикциях. Предложены пути решения существующих проблем в этом направлении в Украине.

 

Посилання

Кібератака на об’єкти критичної інфраструктури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.dsszzi. gov.ua.

Програма «Зламай Пентагон» успішно завершилась [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fainaidea.com.

Hack the Pentagon [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www. hackerone.com/resources/hack-the-pentagon.

«Hack the Air Force» bug hunting challenge uncovers 120 flaws in websites and services [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.zdnet.com/ article/hack-the-air-force-bug-hunting-challenge-uncovers-120-flaws-in-websites-and-services.

The European Commission’s first-ever bug bounty program, Dec13 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.hackerone.com/blog/the-european-commissions-first-ever-bug-bounty-program.

Державно-приватне партнерство у сфері кібербезпеки: міжнародний досвід та можливості для України : аналіт. доп. / за заг. ред. Д. Дубова. – Київ : НІСД, 2018. – 84 с.

Ткачук Н. А. Правове регулювання взаємодії Служби безпеки України з приватним сектором у сфері забезпечення кібербезпеки / Н. А. Ткачук // Інформація і право. – 2018. – № 4(27). – С. 104–111.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 6-те вид., переробл. та доповн. – К. : Юридич¬на думка, 2009. – 1236 с.

Курман О. В. Криміналістична характеристика несанкціонованого втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку / О. В. Курман // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2017. – Вип. 4. – Т. 2. – С. 127–130.

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України від 5 липня 1994 р. № 80/94 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – Ст. 286.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 5 жовтня 2017 р. № 2163-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 45. – Ст. 403

Аудит та управління інцидентами інформаційної безпеки : навч. посіб. / [Корченко О. Г., Гнатюк С. О., Казмірчук С. В. та ін.]. – К. : Центр навч.-наук. та наук.-практ. видань НА СБ України, 2014. – 190 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-02

Номер

Розділ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ, СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ