МЕТОДОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В СЕКТОРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Ігор РОМАНОВ
  • Ігор РИЖОВ
  • Ігор ТОНКОНОГ

Ключові слова:

государственное управление, экономическая и государственная безопасность Украины, сектор национальной экономики, государственной безопасности и обороны Украины

Анотація

В статье описываются пути и механизмы разработки методологии по всестороннему укреплению собственных возможностей государства, а именно: эффективного государственного управления в системе защиты национальных интересов Украины, адекватного реагирования на потенциальные и реальные угрозы в сфере экономической безопасности в условиях: минимизации последствий субъектами экономической безопасности Украины; ограничения влияния негативных факторов на нормативное, ненормативное и индивидуальное правовое регулирование в секторе экономики, безопасности и обороны Украины; обоснования рекомендаций по правовым механизмам минимизации последствий общественно опасных и общественно вредных международных экономических отношений; нормирования индикаторов экономической безопасности Украины, как свойство сложных систем сектора экономики, безопасности и обороны Украины; поиска вариантов (альтернатив) решения проблемы и разработки лингвистического обеспечения под сложную проблему системы функционирования экономической и государственной безопасности Украины.

 

Посилання

Розвиток сектору безпеки і оборони. Державна та воєнна безпека : моногр. / В. І. Строгий, І. В. Романов. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – 260 с.

Романов І. В. Цивілізаційні факто¬ри ризику виникнення конфлікту / І. В. Романов, М. В. Бартко, В. В. Троцько // Соціальна психологія. – К., 2008. – № 3(29). – С. 95–102.

Романов І. В. Сектор безпеки: шля¬хи трансформації : моногр. / І. В. Романов, Ф. В. Саганюк, В. М. Воробйов. – К. : ННДЦ ОТ і ВБ України, 2008. – 209 с.

Романов І. В. Стратегія воєнної безпеки України: проблеми формування : моногр. / І. В. Романов, Ф. В. Саганюк, В. М. Воробйов та ін. – К. : ННДЦ ОТ і ВБ України, 2007. – 142 с.

Романов І. В. Воєнна безпека і оборона України. Тлумачний словник нормативно-правових та наукових термінів й визначень : монографія / І. В. Романов, Ф. В. Саганюк, В. М. Воробйов та ін. – К. : ННДЦ ОТ і ВБ України, 2007. – 186 с.

Романов І. В. Державне управління сектором безпеки і оборони: теорія, практика, стратегія : моногр. / І. В. Романов, Ф. В. Саганюк, О. А. Іляшов та ін. – К. : ННДЦ ОТ і ВБ України, 2007. – 218 с.

Романов І. В. Доктринальні та концептуальні підходи до забезпечення воєнної безпеки і оборони держави: докумен¬ти, факти, коментарі : моногр. / І. В. Романов, Ф. В. Саганюк, О. А. Іляшов та ін. – К. : ННДЦ ОТ і ВБ України, 2007. – 313 с.

Романов І. В. Організаційно-правові основи стратегії національної й воєнної безпеки України: практичні аспекти державного управління : моногр. / І. В. Романов, М. І. Шпура, І. В. Вещицький та ін. – К. : ННДЦ ОТ і ВБ України, 2006. – 238 с.

Романов І. В. Погляд на безпеку України у контексті сучасної геополіти¬ки: аспекти державного управління : моногр. / І. В. Романов, М. І. Шпура, І. В. Вещицький та ін. – К. : ННДЦ ОТ і ВБ України, 2006. – 257 с.

Безпека України в контексті еволюції зовнішньополітичних інтересів дер¬жав Чорноморського басейну / [Є. Д. Скулиш, І. В. Романов, О. Д. Довгань, В. В. Остроухов та ін.] ; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2012. – 484 с.

Романов І. В. Кризовий менеджмент та моделювання спроможностей суб’єктів забезпечення державної безпе¬ки України / І. В. Романов, І. М. Рижов, І. О. Тонконог // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави : науково-практичний журнал. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. – № 1 (25). – С. 121–134.

Рижов І. М. Виклики тероризму в Україні та адекватні концепти державної безпеки : навч. посіб. / І. М. Рижов, Л. М. Стрельбицька, М. П. Стрельбицький, В. І. Строгий. – К. : Центр навч.-наук. та період. вид. НА СБУ, 2015. – 172 с.

Рижов І. М. Моніторинг, як основа інформаційної концепції протидії тероризму / І. М. Рижов / Правова інформатика. – 2012. – № 1. – C. 49–53.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-01

Номер

Розділ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ, СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ