ДЕЯКІ ПИТАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ СБ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)

Автор(и)

  • Марина НАДІЖКО

Ключові слова:

судебно-экспертная деятельность, научно-методическое обеспечение, киберпреступления, расследование, компьютерно-техническая экспертиза

Анотація

В статье рассматриваются актуальные вопросы научно-методического обеспечения судебно-экспертной деятельности. Акцент делается на разработке и внедрении методических материалов для проведения компьютерно-технических исследований, которые выполняются экспертными подразделениями СБУ в рамках расследования киберпреступлений.

 

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9–10, 11–12, 13. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 4651-17.

Лозовий А. І. Шляхи вирішення проблем науково-методичного забезпечення експертної діяльності в Україні / А. І. Лозовий, Е. Б. Сімакова-Єфремян // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – Харків, 2015. – Вип. 15. – С. 149–156 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hniise.gov.ua/user_files/ File/sbornik/2015/2015.pdf (дата звернення: 06.06.2018).

Молибога М. П. Методичне забезпечення судово-експертної діяльності – актуальне завдання сьогодення / М. П. Мо¬либога, А. О. Полтавський // Досудове роз¬слідування в Україні: сучасний стан та шляхи підвищення : матер. наук.-практ. конф. (29 травня 2015 р., Луганськ. держ. ун-т ім. Е. О. Дідоренка). – Миколаїв, 2015. – С. 106–110.

Полтавський А. О. Актуальні питання вдосконалення методичного забезпечення судово-експертної діяльності / А. О. Полтавський, М. А. Прокопенко, С. С. Кириленко // Криміналістика і судова експертиза : міжвід. наук.-метод. зб. – 2013. – Вип. 58, ч. 2. – С. 167–169 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kndise.gov.ua/upload/document/original/79dd89d91e.pdf (дата звернення: 10.06.2019).

Бахін В. П. Проблеми науково-методичного забезпечення слідчої діяльності / В. П. Бахін, В. К. Лисиченко // Теоретичні та практичні проблеми використання можливостей криміналістики і судової експертизи у розкритті й розслідуванні злочинів. – К., 1996. – С. 5–11.

Гора И. В. Научно-методическое обеспечение расследования преступлений : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гора Ирина Витальевна. – К., 1996. – 176 с.

Коршенко В. А. Теоретичні та методичні основи судової телекомунікаційної експертизи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. А. Коршенко ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 20 с.

Нізовцев Ю. Ю. Судово-експертне дослідження ознак втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем шляхом віддалених атак на відмову в обслуговуванні : методичні рекомендації / ІСТЕ СБУ; Ю. Ю. Нізовцев. – Київ : Видавничий дім «АртЕк», 2016. – 118 с.

Нізовцев Ю. Ю. Судово-експертне дослідження шкідливих програмних засобів : методичні рекомендації / Ю. Ю. Нізовцев ; ІСТЕ СБУ. – К., 2018. – 119 с.: іл.

Дослідження програмних засобів щодо їх віднесення до спеціальних тех¬нічних засобів негласного отримання інформації : методичні рекомендації. – Київ : ІСТЕ СБУ, 2016. – 31 с.

Наказ Центрального управління Служби безпеки України «Про затвердження Критеріїв оцінки кінцевих результатів службової діяльності за напрямами науково-технічного та судово-експертного забезпечення в системі Служби безпеки України» від 11.06.2018 № 1006.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-01

Номер

Розділ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ, СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ